Preussen Offizierssäbel, Ostfriesisches Feldartillerie Regiment 62

Preussen Offizierssäbel, Ostfriesisches Feldartillerie Regiment 62, Klinge beidseitig gebläut und geätzt, am Griff nummeriert "62 A.3. 129", mit Portepee, Länge 100 cm

Preussen Offizierssäbel, Ostfriesisches Feldartillerie Regiment 62