design a website

Orden Mutterkreuzin Gold, deutsch 2. Weltkrieg

Orden Mutterkreuz in Gold, deutsch 2. Weltkrieg, Ehrenkreuz der deutschen Mutter 1. Stufe, Band nicht original 

Orden Mutterkreuz in Gold, deutsch 2. Weltkrieg