Senufo Holzmaske

Maske, Senufo, Holz, geschnitzt, 20. Jahrhundert, auf Marmorsockel, Höhe 55,5 cm

Maske, Holz, Senufo